herkes gibi görünen, içinde uzaylı besleyen; az konuşan, çok susan; sevgisini belli edemeyen, sevdiklerini kaybeden; yalnızlıktan nasibini almaya devam eden; tanrıyla ilişkisini değerlendiren, bu görüşüne biraz saygı bekleyen dişi kişi. Şebnem (17/ Sakarya) E tabi, bir de "BeşiktAŞK"
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter